Cerramos

lunes, 11 de diciembre de 2017

PRESENTACIÓN NO MUSEO DE PONTEVEDRA DA GUÍA TURÍSTICA DO CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO. HISTORIA, ARQUITECTURA E PATRIMONIO CULTURAL

MUSEO DE PONTEVEDRA. 13 DE DECEMBRO. 20 HORASO día 13 de decembro, ás 20 horas, preséntase no Museo de Pontevedra a Guía Turística do Conxunto Histórico de Combarro. Historia, Arquitectura e Patrimonio cultural. O seu autor é o profesor da Universidade de Vigo Rafael Vallejo Pousada, membro dos grupos de investigación TURHISGAL e ECOSOT, e investigador principal de proxecto Historia do turismo en Galicia. Orixes e desenvolvemento no século XX ( HAR2014-52023- C2-2- P) financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade, do que o contido desta Guía benefíciase.

A presentación correrá a cargo de Carlos Valle, Director do Museo de Pontevedra; Luciano Sobral, Alcalde do Concello de Poio; Xosé Leal, deputado responsable de Cultura da Deputación Provincial de Pontevedra; e, o propio autor da Guía. Ambos os organismos, Concello de Poio e Deputación de Pontevedra, colaboran no financiamento da obra. A subvención da Deputación inscríbese dentro do plan cultural do Ano do Patrimonio (2017).A Guía Turística do Conxunto Histórico de Combarro. Historia, Arquitectura e Patrimonio cultural actualiza a publicada en 2013 por Rafael Vallejo. Amplía o seu contido con datos actualizados ata 2017. O apartado "Descubrimento turístico de Combarro e declaración como Conxunto Histórico" incorpora o labor de promoción de Combarro efectuada pola Xunta Provincial de Turismo de Pontevedra en 1929, da man do secretario da mesma, Xosé Filgueira Valverde, que logo sería Director do Museo de Pontevedra, en que se combinaba a preocupación polo desenvolvemento turístico e a conservación e posta en valor da arquitectura vernácula. Engade igualmente un apartado final, a modo de epílogo, cunha reflexión sobre os activos e pasivos do turismo en relación ao patrimonio cultural e o debate vixente hoxe día sobre este particular. Un debate que conecta, en Galicia, co histórico que propiciara a Xeración Nós nas décadas de 1920 e 1930, a través fundamentalmente de Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo.

Outra das novidades desta edición en galego é que amplía o seu contido fotográfico, cun caderno pequeno de fotos cuxos autores son Ramón Romay e Carlos Docampo. Esta Guía Turística do Conxunto Histórico de Combarro mellora tamén o seu formato respecto da versión previa en castelán. Trátase dunha edición moi coidada, coa cuberta en tapas duras, de 23 x 23 centímetros. Este tamaño permite resaltar a calidade das máis de 100 imaxes históricas e actuais de Combarro reproducidas na Guía.


O libro está editado pola Asociación para a Defensa e Promoción do Conxunto Hitórico de Combarro, A Solaina, que conmemora o seu XXX Aniversario.

O seu Índice temático é o seguinte:
1. A xeografía
2. Toponimia
3. Historia
4. Descubrimento turístico de Combarro e declaración como Conxunto Histórico
5. Arquitectura
5.1. Casa vivenda
Casa terreña
Casa labrega
Casa con sobrado
5.2. A arquitectura do pan: hórreos, eirados, muíños e fornos
5.3. A arquitectura do mar: peiraos, ramblas e muro costeiro
5.4. Arquitectura relixiosa: cruceiros e igrexas
6. Festas e dinamismo sociocultural
EpílogoFicha técnica: Rafael Vallejo Pousada, Guía Turística do Conxunto Histórico de Combarro. Historia, Arquitectura e Patrimonio cultural, Poio, A Solaina, 2017, 60 páxinas. ISBN: 978-84-697-8147-0. Depósito Legal: PO 703-2017.

miércoles, 15 de febrero de 2017

XORNADA DE PROMOCIÓN DE PRODUTOS GALEGOS CON INDICATIVOS DE CALIDADE

EN COMBARRO, O 18 DE FEBREIRO, XORNADA DE PROMOCIÓN  DE PRODUTOS GALEGOS CON INDICATIVOS DE CALIDADE


A Asociación para a Defensa e Promoción do Patrimonio Histórico-Artístico de Combarro “A Solaina” co seu compromiso polo desenvolvemento sostible do turismo no pobo de Combarro organiza unha Xornada para a Promoción de Produtos Galegos con Indicativos de Calidade.

A Xornada esta destinada a profesionais da hostalería e o comercio de Poio. A Xornada celebrarase o día 18 de febreiro de 2017 no Restaurante Nuevo Parada, na praia da Canteira (Porto  de  Combarro).

O programa da Xornada será o que segue:

16.45 -17. Recepción dos asistentes e inauguración.

17-18. Presentación  e cata dos queixos galegos con DOP, Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa e Cebreiro. Oscar Pérez Ramil, secretario da DOP Arzúa- Ulloa.

18-20. Cata de viños de Valdeorras. Jorge Mazaira, director técnico da DO Valdeorras.

20-21. Presentación dos Augardentes e licores tradicionais de Galicia. Sonia Otero Padín, membro do panel de cata do Consello Regulador Augardentes e licores tradicionais de Galicia, e José Antonio Feijoo, Presidente.

A inscrición é GRATUITA, con PRAZAS LIMITADAS (25).

Para a inscrición chamar ao teléfono: 607947759 (Rosi Couselo) ou dirixirse ao correo electrónico: asolainacombarro@gmail.com


COLABORA: Concellería de Turismo do Concello de Poio

martes, 14 de febrero de 2017

30 ANIVERSARIO DA ASOCIACIÓN A SOLAINA DE COMBARRO

A ASOCIACIÓN A SOLAINA FUNDOUSE EN 1987

Este ano conmemoramos o 30 Aniversario da Asociación para a Defensa e Promoción do Patrimonio Histórico-Artístico de Combarro.

Con ese motivo celebraremos varias actividades e participaremos e varías accións de difusión, defensa e promoción do patrimonio cultural de Combarro e de Galicia.

O 18 de febreiro organizamos en Combarro unha Xornada de Promoción de Produtos Galegos con Indicativo de Calidade, coa colaboración dos Consellos Reguladores e as Denominacións de Orixe Protexidas: Queixo Tetilla, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa e Cebreiro, Viños de Valdeorras e Augardentes e licores tradicionais de Galicia.

O 10 de marzo participamos nas Xornadas de Sensibilización, Situación Actual e Propostas de Futuro para os Hórreos de Combarro, que organiza a Oficina da Área de Rehabilitación Integral de Combarro, do Concello de Poio, con dúas ponencias sobre A Lóxica Construtiva do Conxunto Histórico de Combarro e  A Arquitectura do pan.

Agardamos a vosa participación.

Iremos dando cumprida conta destas actividades a través deste medio de comunicación.
domingo, 21 de diciembre de 2014

PUBLICACIÓN DO LIBRO INFORME URXENTE SOBRE O CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO

PUBLICACIÓN DUN NOVO LIBRO DA ASOCIACIÓN A SOLAINA:
INFORME URXENTE SOBRE O CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO                   


A Asociación  A Solaina ven de publicar en forma de libro o INFORME URXENTE SOBRE O CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO, redactado neste 2014.

O libro titúlase INFORME URXENTE SOBRE O CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO, PROPOSTA DUN PLAN DE ACTUACIÓN EN DEZ MEDIDAS PARA CONSERVAR O PATRIMONIO DUN BEN DE INTERESE CULTURAL E TURÍSTICO, Pontevedra, Asociación A Solaina / Gráficas Anduriña, 2014, 55. paxs. ISBN: 84-617-0081-3.

O libriño está adicado "A Pascula Campos Michelena, arquitecta que desde 1983 fixo un extraordinario traballo profesional a favor da conservación do Conxunto Histórico de Combarro".

Trátase dunha publicación feita cunha curta edición. Os interesados en adquirila poden dirixirse á Asociación (asolainacombarro@gmail.com).


Portada do libroA SOLAINA DIRÍXESE AO ALCALDE DE POIO SOLICITANDO UN PLAN DE MEDIDAS PARA COMBARRO, DESDE 2015

A ASOCIACIÓN A SOLAINA SOLICITA Á CORPORACIÓN MUNICIPAL DE POIO UN PLAN DE MEDIDAS PARA RECUPERAR COMBARRO, A APLICAR DESDE 2015


Este é o escrito que A Solaina rexistrou o 18 de decembro, no Concello de Poio, solicitando un Plan de Medidas para conservar e recuperar o Conxunto  Histórico de Combarro. Pídense, entre outras medidas, partidas concretas para a recuperación dos hórreos do pobo e o inicio da retirada dos cables do Conxunto Histórico en 2015. Solicitase así mesmo a creación dunha Comisión Municipal Especial, formada por representantes dos partidos con representación en Poio, para xestionar a colaboración da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia.

***


Combarro, 16 de decembro de 2014.
Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello de Poio.
Sr. Alcalde:
Nos últimos anos como sabe fixéronse varios estudos sobre o Conxunto Histórico de Combarro (algún deles encargado polo Concello de Poio, en 2008), e a conmemoración en 2012 do 40 Aniversario da súa Declaración como Conxunto Histórico deixou así mesmo varias percepcións e diagnósticos sobre a situación actual. Esas diagnoses poñen de manifesto os activos ou puntos fortes de Combarro como conxunto patrimonial e turístico. Pero poñen así mesmo de manifesto algún dos problemas que afectan á conservación do patrimonio cultural de Combarro.
Eses diagnósticos están recollidos, como sabe, no "INFORME URXENTE SOBRE O CONXUNTO HISTÓRICO DE COMBARRO. PROPOSTA DUN PLAN DE ACTUACIÓN EN 10 MEDIDAS PARA CONSERVAR O SEU PATRIMONIO CULTURAL NO HORIZONTE DO 50 ANIVERSARIO DA SÚA DECLARACIÓN COMO CONXUNTO HISTÓRICO (1972-2022)", que elaboramos en 2014 nesta Asociación. O Informe foille presentado a vostede a aos portavoces dos grupos políticos representados na corporación municipal de Poio o 28 de abril de 2014.
            No libro recentemente publicado "Combarro, Conxunto Histórico (1972-2012). Estudos e Testemuños", o arquitecto Iago Seara, responsable da sección de Patrimonio Cultural do Consello da Cultura Galega e ex Director Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia, fala da:
 "formalización da destrución da memoria, do <<non lugar>> ao que chegou hoxe un Combarro que está moi distante dos valores que o fixeron merecedor de ser considerado Ben de Interese Cultural" (páx. 57).

Na mesma publicación, o arquitecto César Portela manifesta que:
"é unha pena que todo este legado histórico, este Patrimonio Arquitectónico, este tesouro, non o valoremos e o coidemos, non o respectemos como se merece e o sigamos afogando e danando con construcións recentes que evidencian algo que debería de avergonzarnos e é que poida dicirse que o tempo pasado foi mellor, polo menos en canto á Arquitectura se refire e ao caso que nos ocupa: a vila de Combarro" (páx. 62).

No mesmo libro, a socióloga Sara Mª Torres (coautora do Informe "Complementariedade comercio, hostalaría e turismo en Combarro") sostén que:
"é necesario buscar novas canles de concertación que resolva situacións de tensión derivadas da percepción dos residentes de que todo está orientado cara ó turismo e por ende, da falta de coordinación entre a vida urbana e a actividade turística. Ó respecto afondaría o fortalecemento de boas prácticas urbanas que se están a realizar de forma voluntaria, así como o consenso sobre aquelas outras a limitar, é dicir, o establecemento dun catálogo de ordenanzas e normas municipais negociadas de obrigado cumprimento. Resulta importante incidir sobre o mantemento e posta en valor do patrimonio e urbanismo tradicional como ben colectivo en lugar de  focalizalo unicamente como un eixo fundamental para potenciar o sector turístico. Tanto o empresariado local como os residentes deben ter acceso a participación cidadá, xa que conviven nun espazo de gran valor e reducidas dimensións." (páx. 46).

Trátase, como ve, de diagnoses e chamadas á actuación cualificadas, informadas e sensatas. Na Asociación A Solaina compartímolas plenamente. E entendemos que compre actuar, implicando a todas as administracións públicas de Galicia, empezando pola máis próxima é directamente afectada, que é o Concello de Poio que preside.
Por ese motivo, Sr. Alcalde, nos diriximos a esa corporación municipal de Poio, co fin de SOLICITAR unha serie de medidas a curto prazo, cun obxectivo e cun horizonte temporal máis amplo, que é o de conseguir que o Conxunto Histórico de Combarro se encontre en 2022 nunha situación mellor da que se encontra hoxe, desde o punto de vista patrimonial. Esas medidas que SOLICITAMOS son as seguintes:

1º.- Que a Corporación Municipal de Poio aprobe que se proceda á revisión e actualización do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico de Combarro (aprobado xa en 2001), de forma que se inicie a súa execución en 2015.

2º.- Que esa renovación vaia acompañada dunha enquisa aos veciños e veciñas Esta diagnose debería basearse nunha Enquisa á poboación de Combarro residente no Conxunto Histórico (a área do Plan Especial de Protección e a cualificada como "área de rehabilitación" o 30 de outubro de 2002), que valore a percepción, vivencia e opinión dos seus residentes e dos axentes directamente relacionadas con este, as súas necesidades e as súas aspiracións.

3º.- Que se aprobe, para 2015, un Plan de restauración urxente dos hórreos de Combarro. Suxerimos que sexa dotado de 15.000 euros.

4º.- Solicitamos que se cree unha concellería exclusiva de Patrimonio Cultural. A actual de Patrimonio Cultural e Festexos demostra unha estrutura disfuncional. Na práctica, nesta concellería foron máis importantes os festexos en Combarro que a salvagarda do patrimonio cultural do Conxunto Histórico.

5º.- Que se inicie en 2015 a eliminación do tendido aéreo de todo tipo cables en toda a área de protección do Conxunto Histórico e a definida como "área de rehabilitación" o 31 de outubro de 2002, de forma que se proceda ao seu soterramento nun prazo máximo de tres anos. Suxerimos que o Concello de Poio se poña en contacto co Sr. Conselleiro de Cultura para colaborar tecnicamente e lograr o financiamento conxunto deste proxecto. Na reunión que mantivemos algúns directivos de A Solaina con el en Santiago o 19 de maio de 2014, o Conselleiro comprometeuse a incluír este eliminación na axenda política da Consellería para 2015.

6º.- Que se poña en aplicación inmediata e efectiva algunhas das fundamentas recomendacións feita polo Seminario de Estudios socioeconómicos Carlos Velasco en 2008 no informe, encargado polo Concello de Poio, "Complementariedade comercio, hostalaría e turismo en Combarro", para lograr un turismo de calidade compatible coa conservación de patrimonio cultural e a calidade de vida dos veciños. De xeito moi particular, solicitamos que,  para 2015, se estableza un catálogo de ordenanzas e normas municipais que teñan como fin regular as actividades cotiás de particulares e negocios no Conxunto Histórico de Combarro, co obxectivo de ofrecer unha imaxe de calidade do mesmo, a través dun proceso de negociación cos axentes afectados.

7º. No aspecto da calidade, debemos transmitir que algúns dos paneis informativos no conxunto histórico teñen varias deficiencias nos textos, que conviña revisar. As máis salientables tópanse no que hai na praciña de A Rualeira. O texto en castelán ten graves erros gramaticais e de sintaxe, mesmo inclúe palabras que no existen en castelán. Solicitamos sexa retirado porque da unha pobre imaxe de Combarro e dos organismos que figuran no citado panel, incluído o Concello de Poio.

8º.- Que se aprobe iniciar as xestións para o Deseño e aplicación, nunha acción concertada do Concello de Poio, a Deputación Provincial de Pontevedra a través do padroado Rías Baixas, e de Turismo de Galicia, dun Plan Piloto de Excelencia Turística (Turismo cultural) para o Conxunto Histórico de Combarro. Unhas primeiras medidas, para 2015, poderían ser acordar cos particulares á rehabilitación de 2 muíños existentes no río da Sela, nas proximidades de Combarro, e aportar o local municipal, no espazo de Porto Deportivo, para crear nel un "Centro de Interpretación da Arquitectura Popular e do Medio litoral de Galicia", cunha especial atención ao conxunto histórico de Combarro e a illa de Tambo. Sobre Combarro e Tambo contamos na actualidade con solventes estudios universitarios que permiten informar os seus contidos de xeito altamente cualificado.

9º.- Suxerimos que se cree unha Comisión Municipal Especial, formada polos representantes dos tres grupos políticos con representación municipal, na que figure así mesmo o alcalde de Poio, para facer xestións ante a Deputación Provincial de Pontevedra e a Xunta de Galicia, con fin de conseguir a colaboración técnica e económica, para as seguintes medidas:
1) O Plan de restauración urxente dos hórreos de Combarro para 2015, ao tempo que se acorde un convenio que permita, en anos sucesivos, crear un Plan permanente de conservación e restauración de hórreos, de modo que en 2022 todos os hórreos de Combarro e as súas contornas inmediatas se encontren perfectamente restaurados e rehabilitados.
2) A eliminación do tendido aéreo de todo tipo cables en toda a área de protección do Conxunto Histórico e a definida como "área de rehabilitación", para a que existe un primeiro compromiso do Conselleiro de Cultura, co que esta Comisión podería entrevistarse.
3) Deseño e aplicación dun Plan Piloto de Excelencia Turística (cultural) para o Conxunto Histórico de Combarro, para o que debería levarse a cabo unha acción concertada do Concello de Poio, a Deputación de Pontevedra a través do Padroado Rías Baixas, e de Turismo de Galicia, e un financiamento proporcionado pola Deputación, a través do Padroado de turismo, e polo goberno de Galicia (Presidencia da Xunta), con cargo ao Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016.
Presentación do Libro Combarro, Conxunto Histórico (1972-2012). Estudos e Testemuños

O venres 5 de decembro foi presentado pola Asociación A Solaina o libro Conxunto Histórico (1972-2012). Estudos e Testemuños.

A presentación tivo lugar no Salón de Actos da Comunidade de Montes de Combarro, ás 20 horas.

Na mesma participaron Ana Isabel Vázquez, deputada provincial de Cultura, en nome da Deputación de Pontevedra, o alcalde de Poio, Luciano Sobral, e Rafael Vallejo, pola asociación A Solaina, en calidade de coordinador da publicación.

Asistiron algo máis de cincoenta veciños e veciñas de Combarro. Foron agasalladas con cadanseu exemplar do libro.

Tamén estiveron presentes os representantes das asociacións de Combarro que colaboraron na publicación, así como as concelleiras de Poio Chelo Besada e Silvia Díaz, e o concelleiro ángel Moldes, que colaboran con senllos artigos nesta monografía. A bora contén artigos de Ramón Villares Paz, os arquitectos Iago Seara, César Portela, Manuel Caamaño Suárez, Manuel Mª Chaín e Manuel Pueyo, a socióloga Sara Torres, e os historiadores Felipe Senén López, José Mª. Folgar e Andrés Dacosta.

O libro está a venda en Combarro, na Librería Combarro, e en Pontevedra, nas librarías Metáfora (Rúa Bastida, 5) e Paz (Rúa da Peregrina, 29).

Público asistente á presentación do libro. Foto: Gustavo Santos (Faro de Vigo)

ASI RECOLLEU A PRENSA DIXITAL O ACTO

Faro de Vigo, 5 de decembro de 2014

Faro de Vigo, 6 de decembro de 2014: "Conocer, sensibilizar y llamar a la acción por Combarro"

Ana I. Vázquez e Rafael Vallejo. Foto Gustavo Santos (Faro de Vigo) 

lunes, 1 de diciembre de 2014

PRESENTACIÓN DO LIBRO COMBARRO, CONXUNTO HISTÓRICO (1972-2012). ESTUDOS E TESTEMUÑOS

Este próximo venres, 5 de decembro, ás 20 horas, terá lugar a  presentación do librov Combarro, Conxunto Histórico (1972-2012). Estudos e Testemuños, coordinado por Rafael Vallejo Pousada, presidente de A Solaina.

A presentación faráse no Salón de Actos da Comunidade de Montes de Combarro.

Gustaríanos contar coa vosa presencia na presentación.

As persoas que asistan serás agasalladas cun exemplar da publicación.

ÍNDICE DO LIBRO

COMBARRO, CONXUNTO HISTÓRICO (1972-2012).
ESTUDOS E TESTEMUÑOS
RAFAEL VALLEJO POUSADA (COORDINADOR)


Combarro, un dos emblemas do turismo das Rías Baixas
 Rafael Louzán Abal
Presidente da Deputación de Pontevedra.
A modo de introdución
Rafael Vallejo Pousada

CONMEMORACIÓN DO 40 ANIVERSARIO
Que conmemoramos neste 40 Aniversario?
Rafael Vallejo Pousada
Presidente da Asociación A Solaina de Combarro

Combarro, tamén Patrimonio Inmaterial
 Xosé-Enrique Costas González
Vicerreitor de Extensión Cultural da Universidade de Vigo

40 aniversario da declaración de Combarro como Conxunto Histórico
José Manuel Rey Pichel
Director xeral do Patrimonio Cultural

Combarro desde o Concello de Poio
Luciano Sobra( Fernández
Alcade do Concello de Poio

ESTUDOS

O PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA
O valor do Patrimonio no século XXI. Protección, conservación e acceso
Ramón Villares
Presidente do Consello da Cultura Galega

COMBARRO CONXUNTO HISTÓRICO
Combarro, Icona de Galicia na arte
Felipe-Senén López Gómez

Carlos Maside en Combarro, 1952
Rafael Vallejo Pousada e Andrés Dacosta Paz

Combarro no cinema
José Ma Folgar de la Calle

As posibilidades turísticas de Combarro: Patrimonio, hostalería e comercio
Sara M.a Torres Outón

Apuntamentos sobre as construcións mariñeiras da etapa preindustrial
Manuel Caamaño Suárez

O papel das Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS) na rehabilitación sustentable dos Conxuntos Históricos: unha proposta para Combarro
Manuel Pueyo Vareta

O Plan Especial do Conxunto Histórico, un proxecto de arquitectura
Manuel M. Chaín Pérez

Combarro: Que facer? Como pensar?
lago Seara Morales

Combarro: unha simbiose mariñeira-campesiña
César Portela  

PARA COÑECER MÁIS ACERCA DE COMBARRO
Bibliografía sobre Combarro
Rafael Vallejo Pousada e Andrés Dacosta PazTESTEMUÑOS DESDE COMBARRO
Combarro.
Chelo Besada
Portavoz do Grupo Municipal do PSdG no Concello de Poio
Combarro no 40 aniversario como Conxunto Histórico
Silvia Díaz Iglesias
Portavoz do Grupo Municipal do BNG no concello de Poio
Combarro: un camiño para andar xuntos
Ángel Moldes
Portavoz do Grupo Municipal do PP no Concello de Poio
Ateneo Corredoira de Combarro
Juan M. Pérez González
Presidente
Coro Virxe da Renda de Combarro
Miguel A. Martínez Chapela
Director
Monte Veciñal en Man Común "Rega dos Agros" de Combarro
Claudio Quintillán Vallejo
Presidente da Comunidade de Montes
Agrupación de Mariscadoras a Pé da Confraría de San Telmo de Pontevedra
Marina Buceta Alonso
Presidenta
Asociación Cultural, Deportiva e Medioambiental Armadiña
Ramón García
Vicepresidente da ACDMA
O Porto deportivo de Combarro
Manuel Martínez Márquez
Responsable das instalacións náutico-deportivas Porto Deportivo de Combarro
AMECOMRA, máis de trinta anos ao servizo dos mexilloeiros de Combarro e Raxó
Manuel Ferreiro Barreiro
Presidente
Asociación para a Defensa e Promoción do Patrimonio Histórico Artístico de Combarro, A Solaina
Xosé Manuel Martínez González
Vicepresidente

ANEXO
Decreto de 30 de novembro de 1972 polo que se declara Combarro "Conjunto artístico y pintoresco de carácter nacional"