Cerramos

Combarro, Capela Sixtina da arquitectura popular

O domingo 7 de marzo de 2014 Faro de Vigo publicou no seu caderno dominical Estela (número 619, páxinas 6 e 7) unha reportaxe sobre a situación das palleiras de Combarro. Asinábaa J. A. Otero Ricart co título de "Combarro, un patrimonio en peligro".

A ampla reportaxe incluía o artigo de Rafael Vallejo, "A Capela Sixtina da arquitectura popular". Nel ponse de manifesto a falta de salvagarda destas construcións populares en Combarro, así como a carencia, a nivel municipal, "de dirección, de criterios de protección do patrimonio combarrés".
0 comentarios:

Publicar un comentario