Asociación A Solaina de Combarro

A Solaina, 1987.

A "Asociación para a Defensa do Patrimonio Histórico-Artístico de Combarro, A Solaina" foi fundada en 1987. O 29 de outubro de 2011 os seus estatutos foron renovados. A entidade pasou a denominarse "Asociación para a Defensa e Promoción do Patrimonio Histórico-Artístico de Combarro, A Solaina".

Os seus obxectivos fundamentais son a preservación e o fomento do patrimonio construído do pobo de Combarro, declarado Conxunto Histórico en 1972, e da calidade de vida dos seus habitantes.

As accións e actividades promovidas por A Solaina son diversas. Entre elas encóntrase a elaboración de informes, folletos e guías sobre o Conxunto Histórico de Combarro e a arquitectura popular de Galicia. Ademais promove a realización de exposicións, conferencias e seminarios, así como de planos históricos. As xestións ante as administracións públicas tamén forman parte das súas iniciativas.

En recoñecemento ao seu labor, en 1992 foille concedido o Premio Pedra do Destino, pola Asociación de Amigos dos Museos de Galicia.


**

La "Asociación para a Defensa do Patrimonio Histórico-Artístico de Combarro, A Solaina", fue fundada en 1987. El 29 de octubre de 2011 sus estatutos fueron renovados. La entidad pasó a denominarse "Asociación para a Defensa e Promoción do Patrimonio Histórico-Artístico de Combarro, A Solaina".

Sus objetivos fundamentales son la preservación y fomento del patrimonio construido del pueblo de Combarro, declarado Conjunto Histórico en 1972, y de la calidad de vida de sus habitantes.

Las acciones y actividades por A Solaina son diversas. Entre ellas se encuentra la elaboración de informes, folletos y guías sobre el Conjunto Histórico de Combarro y la arquitectura popular de Galicia. Además promueve la realización de exposiciones, conferencias y seminarios, así como de planos históricos. Las gestiones ante las administraciones públicas también forman parte de sus iniciativas.

En reconocimiento a su labor, en 1992 le fue concedido el  Premio Pedra do Destino,  por la Asociación de Amigos de los Museos de Galicia.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Sobre unha das dúas casas barrocas para o Museo do Mar de Combarro.

DESCUBRIMENTO TURISTICO DE COMBARRO.

Cruceiro do Adro.